martes, 19 de julio de 2016

Reflexión individual módulo I. María Luisa Vilariño Val

REFLEXIÓNS SOBRE O MÓDULO I: MARCO CONCEPTUAL


Neste módulo estudamos tres áreas relacionadas co emprego.

O MERCADO LABORAL NA ACTUALIDADE

Neste tema estudamos os elementos e os indicadores do mercado de traballo. O desemprego e a normativa actual reguladora do emprego e das situacións de paro. E por último os instrumentos e as ferramentas para o estudo do mercado laboral e os modelos de emprego.

Como sabemos a situación económica do noso país deteriorouse considerablemente nos últimos anos. Un dos efectos máis desvastadores desta crise afectou ó mercado laboral a causa do modelo productivo que esiste. É importante destacar que a crise económica actual non ten un orixe laboral, pero sí ten grandes repercusións nel.

 
Fuente: el País.

Calquera tipo de mercado estructúrase sempre pola converxencia de dous feitos : a oferta e a demanda. A súa evolución é o resultado de dúas variables : a oferta de traballo e a demanda de traballo.

O mercado de traballo está cambiando, tende á súa profesionalización, e as competencias, que as empresas demandan dos seus traballadores, aumentan.

 

 A INICIATIVA EMPRENDEDORA COMO FORMA DE ACCESO AO MERCADO LABORAL

Trala crise de 2008 produciuse un retroceso moi importante na actividade emprendedora. Tendo en conta que este país ten unha cultura pouco emprendedora, no ano 2011, ante a falta de traballo por conta allea, rexurde o emprendemento. A este respeto hai que dicir que esta tendencia unida ao peche constante de empresas acaba nun tecido empresarial fráxil e pouco competitivo.

Pero por outra banda o espiritu emprendedor é fundamental para a creación de emprego, riqueza e benestar social. Necesítase outra estructura empesarial que conforme un novo tecido de empresas tecnolóxicas, exportadoras con demandas de traballo con maior cualificación e menos sensibles ás flutuacións do mercado.

Un elemento esencial no espiritu emprendedor e a elaboración dun bo Plan de Empresa.

O plan de empresa é un documento onde o emprendedor lle da forma á súa idea, reflexiona e plasma as   cuestións máis importantes para a posta en marcha e funcionamiento do su proxecto empresarial.

Como novedoso nesta temática hai que destacar unha ferramenta cualitativa proposta, por Alexander Osterwalder, para confeccionar deseños empresariais, denominada “ Modelo CANVAS”.

O modelo CANVAS permite, a partir da idea, confeccionar modelos propios de desenvolvemento do negocio e validar as súas posibilidades de éxito.


A ACTUALIZACIÓN DO MARCO DE REFERENCIA DA ORIENTACIÓN LABORAL

Neste tema faise referencia ao Sistema Nacional de Emprego : SEPE e SPEG, ao marco actual da política de emprego en España e á política de emprego en Europa.

Nesta reflexión destaco a orientación laboral como política activa de emprego fundamental, pois comprende tódalas actuacións de apoio na búsqueda de emprego. O obxectivo da orientación laboral é a inserción e o mantemento das persoas no mercado de traballo en función das súas necesidades e intereses; así como a promoción e a mellora profesional co desenvolvemento persoal a través do ámbito sociolaboral dos individuos.

 Para saber mais


E para os que teñan dominio da lingua inglesa:

Reflexion persoal

 Como reflexión personal, entendo que as TICS, na actualidade son de gran utilidade e imprescindibles para o exercicio da profesión. Aumentan as posibilidades de ofrecer información e asesoramento.

Este bloque aporta unha serie de coñecemento innovador e o mesmo tempo ofrece un repaso dos conceptos básicos e esencias para o coñecemento do funcionamento do mercado laboral.

E por último dicir a importancia de compartir as experiencias profesionais e traballo en grupo.

 

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario